Miten Suomi saadaan kuntoon?

Hyvinvoinnin ylläpitäminen edellyttää talouskasvua, joka aikaansaadaan parantamalla yrittämisen edellytyksiä normeja purkamalla ja byrokratiaa vähentämällä.

Perheiden jaksamisesta ja toimeentulosta tulee huolehtia kannustinloukkuja purkamalla, niin että työnteko on jokaisessa tilanteessa kannattavampaa kuin tukien varassa eläminen.

Vanhuksista ja muista hoivaa tai apua tarvitsevista tulee pitää huolta. Julkisen sektorin tehokkuutta tulee lisätä sääntelyä ja raportointia vähentämällä, jolloin resursseja vapautuu ihmisten palvelemiseen.

Teiden ja tietoverkkojen toimivuus ja lähipalvelut takaavat ihmisille mahdollisuuden asua ja elää siellä mihin haluavat kotinsa perustaa.