Puhe Ol Hollil 2014 -perinnetapahtumassa Mäkilän traktorimuseossa

Viime vuonna huomautin avauspuheessani Suomen rajusta velkaantumisesta. Tätä epäkohtaa ei yhteiskunnassamme ole pystytty kääntämään vaan niin valtio, kunnat kuin kotitaloudet velkaantuvat entisestään. Tämä lisääntyvä velkamäärä ja ikääntymisen aiheuttama huoltosuhteen muutos pakkaavat paineita tuleville sukupolville ja heidän selviämiseensä.

Toinen maassamme riehuva vitsaus on keskittämisen ja suuruuden ekonomia. Tietokone pystyy laskemaan optimaalisen yksikön koon mutta harvoin on pakottamalla tai kiristämällä päästy toivottuun lopputulokseen. Uskallan väittää, että ei ole koosta kiinni onko tila tai kunta tai seurakunta tai mikä yritys tahansa kannattava.

Someron kaupunki on hyvä esimerkki siitä miten tarkalla taloudenpidolla ja vahvalla investoinneilla on pystytty vastaamaan kuntakilpailuun ja säilymään itsenäisenä. Suurimmista investoinneista mainitakseni juuri valmistunut vanhusten 60-paikkainen palvelutalo lamminniemelle ja uuden yläkoulun ja lukion rakentaminen, jossa suunnittelija on juuri valittu ja uuden yli 10 miljoonaa maksava koulu odotetaan valmistuvan 2017 syksyksi.

Viime vuoden hyvästä tuloksesta huolimatta lähivuodet tulevat koittelemaan koko kuntataloutta niin Somerolla kuin koko kuntakentässä. Suuria uhkatekijöitä ovat valtionosuudet ja verotulot. Lisäksi työttömyyden vähentämiseksi tehdyt toimet eivät ole purreet vaan varsinais-suomikin junnaa koko suomen keskiarvossa eli noin 11%:tissa.

Meidän on yhdessä toimittava kansakuntamme pelastamiseksi. Meidän on löydettävä eväät kestävälle talouskasvulle, joka synnyttää uutta yrittäjyyttä ja uusia työpaikkoja. Meidän on uudistettava julkista taloutta ja koko julkista sektoria palveluiden turvaamiseksi niille, jotka sitä eniten tarvitsevat ja usein heikoimmin pystyvät vaatimaan oikeuksiaan.

Mäkilän traktori-ja talonpoikaismuseo on oiva esimerkki yrityksestä, joka sisukkaalla ja pitkäjänteisellä työllä tuo vuosi toisensa jälkeen tuhansia asiakkaita paikkakunnalle ympäri vuoden. Yhteistyöllä ja verkostoitumalla on syntynyt ja pidetään elävänä myös tämä Ol Hollil –tapahtuma, joka vetää vertaistaan eri työnäytösten lukumäärällä laskettuna koko Euroopassa.

Historiaa ja perinteitä pitää tuntea pärjätäkseen tulevaisuudessa. Suomalainen yhteiskunta perustuu yrittämiseen, työn tekemiseen ja niiden taustalla olevaan laadukkaaseen koulutusjärjestelmään

Arvoisat kuulijat

Someron kaupungin puolesta haluan toivottaa Teidät kaikki tervetulleeksi kuntaamme ja tähän upeaan tilaisuuteen läheltä ja kaukaa, käyttäkää paljon rahaa ja vaikuttakaa omalta osaltanne, että kantaisimme entistä paremmin vastuuta itsestämme ja läheisistämme ja koko maapallosta.

Ollaan Hollil’