Someron kaupungin tervehdyspuhe Kansallisen veteraanipäivän juhlassa Lamminniemen hyvinvointikeskuksessa 27.4.2012

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, arvoisat kotirintaman vastuunkantajat, Hyvä Kansallisen veteraanipäivän juhlayleisö!

Vuosien 1939-1945 sotiimme liittyy useita muistopäiviä ja juhlia, jolloin hiljennymme muistelemaan ja kiittämään sotiimme osallistuneita ja kotirintaman vastuunkantajia. Vuodesta 1987 olemme tottuneet viettämään Kansallista veteraanipäivää huhtikuun 27. päivänä. Mainittuna päivänä päättyi Lapin sota, jonka juhlistamiseksi kolmen valtakunnan rajapyykillä Kilpisjärvellä nostettiin salkoon Suomen lippu.

Pitkä ja raskas sotajakso oli kohdallamme päättynyt. Isänmaan pelastaminen oli vaatinut kovan uhrin: noin 92 000 kaatunutta ja kadonnutta, arviolta 250 000 sotainvalidia ja tuhansia sotavankeja, joista osa menehtyi Neuvostoliiton vankileireillä. Rintamalta palasi joka kolmanteen kotiin sodan koettelema mies tai aseetonna palvellut nainen, useimmiten lotta.  

Jokaisen uuden sukupolven on saatava tietää, millaisin uhrauksin vapaa ja itsenäinen isänmaamme on lunastettu. Historiamme antaa meille oikeutettua itsetuntoa. Suomalaiset ovat kansaa, joka ei alistunut, vaan on ollut suurin uhrauksin valmis puolustamaan perusoikeuksia, tasa-arvoa ja vapautta.

Sotiemme henkistä perintöä ja kansallisen yhteisvastuun henkeä, tarvittaisiin tänä aikana ehkä kipeämmin kuin koskaan sodan jälkeen. 2010-luvun Suomi elää tilanteessa, jossa yhteistä, yleisesti hyväksyttyä sopimusta arvoista ei oikeastaan enää ole. Arvomaailmamme muuttuminen yksilölliseksi on merkinnyt yhteisten ihanteiden ohenemista. Itsekkyys ja yhteisvastuun puute ovat yhteiskuntamme vaarallisimpia vihollisia.

Isänmaamme menestyksen kivijalka globalisoituvassa taloudessa on korkea osaamistaso ja sen perusta luodaan tasapainoisissa kodeissa. Maamme tarvitsisi kipeästi kansallista heräämistä niihin perinteisiin ja kestäviin arvoihin, joiden varaan itsenäisyytemme on rakentunut ja joiden pohjalta suomalaisia koteja ja perheitä on puolustettu.

Mielestäni Suomen sotilaallisen maanpuolustuksen tulee edelleen perustua yleiseen asevelvollisuuteen ja alueelliseen puolustukseen. Uskottavaa puolustuskykyä ylläpitävä peruslinja sotilaallisen liittoutumattomuuden pohjalta on ollut hyvä. Yhteistyö ja yhteistoimintakyky Naton kanssa niin puolustusmateriaalien hankinnoissa, rauhankumppanuustoiminnassa kuin EU:n nopean toiminnan joukoissa on myös perusteltua.

Meidän on kuitenkin muistettava, että loppuen lopuksi Suomea puolustavat viime kädessä vain suomalaiset. Parhaiten maanpuolustuksen tarpeeseen vastaa kaikissa uhkamalleissa ja tilanteissa yleinen asevelvollisuus, jolla on koko kansan tuki. Tärkeintä on, että ylläpidetään niin riittävää puolustuskykyä, joka jo pelkällä olemassa olollaan ennalta ehkäisee maahamme kohdistuvat mahdolliset sotilaalliset uhkat.

Arvoisat sotiemme veteraanit ja muu juhlaväki

Olen nöyrällä mielin ja kiitollinen siitä, että saan pitää tämän Someron kaupungin tervehdyspuheen täällä Lamminniemellä tämän vuoden Kansallisen veteraanipäivän juhlassa. Tämä on kunnia-asia. Toivotan omasta ja Someron kaupungin puolesta Teille, sotiemme veteraanit ja koko juhlayleisölle aurinkoista kevättä ja iloa elämään rakentaa yhteistä isänmaata ja sen kestävää arvoperustaa kohti tulevaisuutta. Pienen kunnan haasteet ovat suuret, mutta veteraanien arvoilla me hyvin selviämme!