Tästäkin selvitään

Viime viikolla Valtion taloudellinen tutkimuslaitos kertoi Valtion työpaikkojen siirtämisen maakuntiin olevan jopa haitallista palvelujen ja hintojen nousun kautta. Hallitukset ovat siirtäneet valtion työpaikkoja maakuntiin yhteensä 5100 henkilötyövuotta 2000-luvun aikana ja mekin olemme varsinais-suomeen saaneet yli 300 viran verran tehtäviä.

VATT:in erikoistutkija Heikki Pursiainen totesi vielä analyyttisesti tutkimuksestaan, että ”on täysin mahdollista, että oikeaa aluepolitiikkaa olisikin toimintojen keskittäminen pääkaupunkiseudulle”. Niinpä, oikeaa aluepolitiikkaa, mutta kenen eduksi. Tähän peruskysymykseen olisi pitänyt saada vastaus.

Keskustalainen aluepolitiikka perustuu kolmeen perustavoitteeseen. Alueiden kykyä pärjätä maailmanlaajuisesti vahvistetaan, alueiden välisiä kehityseroja pienennetään ja peruspalvelut ja yhteydet turvataan KAIKKIALLA SUOMESSA. Tiedostan vaikken sitä ymmärräkään, että maan hallituksen tavoite on keskittää palvelut ja yhdistää kunnat mutta Keskustan linja on toinen.

Keskustan hajautettu yhteiskunta on sosiaalisesti oikeudenmukainen ja ekologisesti kestävä niin luonnonvarojen hyödyntämisessä kuin monipuolisissa energiaratkaisuissa. Tasaamalla alueiden välisiä eroja ja tukemalla niiden vahvuuksia parhaiten pystymme välttämään turhia investointeja. Kasvukeskusten strategioitten mukaisen väestönlisäyksen toteuttamiseksi ei riitä edes merkittävä maahanmuuton lisääminen tai itä- ja pohjois-suomen tyhjentäminen vaan kokonaistaloudellisinta olisi harkita maltillisempaa (realistisempaa) kasvusuunnitelmaa.

Varsinais-suomen maakuntastrategian valmistelu on polkaistu käyntiin. Asiakirjat sisältävät maakunnan kehittämisen lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet sekä keskeisimmät hankkeet ja kehittämistoimenpiteet. Strategia on tarkoitus hyväksyä maakuntavaltuustossa ensi kesänä. Tulevaisuudessa ehkäpä suorilla vaaleilla valittu maakuntahallinto voisi ottaa hoidettavakseen paljon laajempia asioita niin ELY-keskuksilta kuin muilta maakunnallisilta toimielimiltä.

Olkaa aktiivisia ja vaikuttakaa alueenne puolesta