Turussa pidetyn Keskustan eduskuntaryhmän vuoden 2012 kesäkokouksen  avauspuhe

Arvoisa puheenjohtaja hyvät keskustan eduskuntaryhmän jäsenet.

Tervetuloa Varsinais-Suomeen. Olemme monella tapaa erilaisia täällä lounakolkalla muuhun Suomeen verrattuna ja enkä tarkoita outoa murrettamme tai muitakaan persoonallisia luonteenpiirteitämme vaan ainutlaatuista saaristoa, lehtomaisia metsiä ja viljavia vainioita.

Tuhansien saarten ja luotojen saaristomeri on monimuotoinen ja vaihteleva. Se on kuitenkin herkkä ekosysteemi ja altis muutoksille. Isot mereen laskevat jokemme, merialueen mataluus ja veden vähäinen vaihtuvuus vaikuttavat oleellisesti meren tilaan. Muun muassa vesiensuojeluhankkeiden avulla teemme työtä maatalouden vesistö- ja ympäristökuormituksen vähentämiseksi sekä luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi ja tämän tärkeän työn tulee jatkua tulevaisuudessakin. Valtioneuvoston Itämeri-sitoumuksen vuodelle 2020 asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja Itämeren suojelua edistävien toimenpiteiden toteuttamiseksi tarvitaan valtion budjetissa tasokorotus Itämeri-momentin määrärahoihin.

Vaikka maakunnastamme Loimaalta löytyy myös valtakunnallinen maatalouden erikoismuseo Sarka ei maaseutumme ole museokamaa. Alkutuotanto, elintarvikkeiden ja juomien jalostus työllistää n 4% mutta sillä tuotetaan merkittävästi leipäviljaa ja öljykasveja, n. 60% kananmunista, 25% sian- ja broilerinlihasta unohtamatta voimaperäistä kalataloutta ja kasvihuoneviljelyä. Uskoa varsinais-suomalaisilla viljelijöillä varmasti vielä on jos on toiminnan edellytyksiä tuottavaan liiketoimintaan. Kataisen hallituksen kehysriihen säästöt kansalliseen tukeen ja epävarmuus 141-tuen jatkosta eivät kannusta investoimaan maatalouteen ja täyttämään kuluttajien toiveita suomalaisesta puhtaasta ruoasta.

Viime vuosi oli Turun Kulttuuripääkaupunkivuosi. Vuoden ohjelma koostui sadoista hankkeista, jotka tuottivat vuoden aikana tuhansia yksittäisiä tapahtumia. Hyvä myös muistuttaa, että kansallisen asiantuntijaraadin hakemuksista tekemän arvioinnin perusteella kulttuuriministeri Tanja Saarela päätti Turun valitsemisesta Suomen ehdokkaaksi ja EU:n valitsi oikein sillä Turku sai vahvaa tunnustusta kaupungin positiivisesta muuttamisesta ja uuden luomisesta.

Mitä muuta uutta voisi varsinais-suomeen luoda?

Työpaikkojen synnyttämisen eteen on valjastettava kaikki hevoset. Uutiset maakunnastamme ovat pääsääntöisesti olleet erittäin murheellisia ja työttömyys on kovassa nousussa. Salon seutukunta on määritelty äkillisen rakennemuutoksen alueeksi ja siellä työ on aloitettu mutta keinot Suomen kilpailukyvyn palauttamiseksi on käynnistettävä viipymättä. Myös valtion laitosten hajasijoittaminen tulisi olla valikoimassa alueiden auttamiseksi. Puolustusministeri Seppo Kääriäisen päätös merivoimien esikunnan siirtämisestä Turkuun ei lisännyt mutta säilytti työpaikkoja.


Valtatie 8:n kehittäminen on ollut vuosia varsinais-suomen ja satakunnan tärkein liikennehanke ja sieltä täältä on tietä parsittukin kasaan. Rakennustoimien jatkumisen tulee sisältyä vuoden 2013 valtion talousarvioon. Rakennustöiden käynnistäminen ensi vuonna on erityisen tärkeää, koska Maskun pohjavedenottamoalueita koskeva lupa umpeutuu 12.2.2014. Raisio–Nousiainen-moottoritien osalta voidaan hyödyntää elinkaari- tai muuta jälkirahoitusmallia, jonka sopimusvaltuus tulisi antaa vuoden 2013 talousarviossa.

Lopuksi hallituksen kuntarakennekurjimuksesta. Ennen paras- uudistusta maakunnan kuntamäärä oli kaksinkertainen eli kuntia oli 56 ja nyt siis 28, mutta vieläkin vain neljä on asukasmäärältään yli 20 000 asukkaan kokoisia. Nämä kunnat ovat Turku, Salo, Kaarina ja Raisio. Meidän kuntamme pystyvät hoitamaan velvoitteensa tai vapaaehtoisesti hakemaan kumppanin palvelujen järjestämiseksi.  Varsinais-suomi on osansa tehnyt ja nyt on töiden aika.

Turussa pidetyn Keskustan eduskuntaryhmän kesäkokouksen 2012 avauspuhe

Arvoisa puheenjohtaja hyvät keskustan eduskuntaryhmän jäsenet

Tervetuloa Varsinais-Suomeen. Olemme monella tapaa erilaisia täällä lounakolkalla muuhun Suomeen verrattuna ja enkä tarkoita outoa murrettamme tai muitakaan persoonallisia luonteenpiirteitämme vaan ainutlaatuista saaristoa, lehtomaisia metsiä ja viljavia vainioita.

Tuhansien saarten ja luotojen saaristomeri on monimuotoinen ja vaihteleva. Se on kuitenkin herkkä ekosysteemi ja altis muutoksille. Isot mereen laskevat jokemme, merialueen mataluus ja veden vähäinen vaihtuvuus vaikuttavat oleellisesti meren tilaan. Muun muassa vesiensuojeluhankkeiden avulla teemme työtä maatalouden vesistö- ja ympäristökuormituksen vähentämiseksi sekä luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi ja tämän tärkeän työn tulee jatkua tulevaisuudessakin. Valtioneuvoston Itämeri-sitoumuksen vuodelle 2020 asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja Itämeren suojelua edistävien toimenpiteiden toteuttamiseksi tarvitaan valtion budjetissa tasokorotus Itämeri-momentin määrärahoihin.

Vaikka maakunnastamme Loimaalta löytyy myös valtakunnallinen maatalouden erikoismuseo Sarka ei maaseutumme ole museokamaa. Alkutuotanto, elintarvikkeiden ja juomien jalostus työllistää n 4% mutta sillä tuotetaan merkittävästi leipäviljaa ja öljykasveja, n. 60% kananmunista, 25% sian- ja broilerinlihasta unohtamatta voimaperäistä kalataloutta ja kasvihuoneviljelyä. Uskoa varsinais-suomalaisilla viljelijöillä varmasti vielä on jos on toiminnan edellytyksiä tuottavaan liiketoimintaan. Kataisen hallituksen kehysriihen säästöt kansalliseen tukeen ja epävarmuus 141-tuen jatkosta eivät kannusta investoimaan maatalouteen ja täyttämään kuluttajien toiveita suomalaisesta puhtaasta ruoasta.

Viime vuosi oli Turun Kulttuuripääkaupunkivuosi. Vuoden ohjelma koostui sadoista hankkeista, jotka tuottivat vuoden aikana tuhansia yksittäisiä tapahtumia. Hyvä myös muistuttaa, että kansallisen asiantuntijaraadin hakemuksista tekemän arvioinnin perusteella kulttuuriministeri Tanja Saarela päätti Turun valitsemisesta Suomen ehdokkaaksi ja EU:n valitsi oikein sillä Turku sai vahvaa tunnustusta kaupungin positiivisesta muuttamisesta ja uuden luomisesta.

Mitä muuta uutta voisi varsinais-suomeen luoda?

Työpaikkojen synnyttämisen eteen on valjastettava kaikki hevoset. Uutiset maakunnastamme ovat pääsääntöisesti olleet erittäin murheellisia ja työttömyys on kovassa nousussa. Salon seutukunta on määritelty äkillisen rakennemuutoksen alueeksi ja siellä työ on aloitettu mutta keinot Suomen kilpailukyvyn palauttamiseksi on käynnistettävä viipymättä. Myös valtion laitosten hajasijoittaminen tulisi olla valikoimassa alueiden auttamiseksi. Puolustusministeri Seppo Kääriäisen päätös merivoimien esikunnan siirtämisestä Turkuun ei lisännyt mutta säilytti työpaikkoja.

Valtatie 8:n kehittäminen on ollut vuosia varsinais-suomen ja satakunnan tärkein liikennehanke ja sieltä täältä on tietä parsittukin kasaan. Rakennustoimien jatkumisen tulee sisältyä vuoden 2013 valtion talousarvioon. Rakennustöiden käynnistäminen ensi vuonna on erityisen tärkeää, koska Maskun pohjavedenottamoalueita koskeva lupa umpeutuu 12.2.2014. Raisio–Nousiainen-moottoritien osalta voidaan hyödyntää elinkaari- tai muuta jälkirahoitusmallia, jonka sopimusvaltuus tulisi antaa vuoden 2013 talousarviossa.

Lopuksi hallituksen kuntarakennekurjimuksesta. Ennen paras- uudistusta maakunnan kuntamäärä oli kaksinkertainen eli kuntia oli 56 ja nyt siis 28, mutta vieläkin vain neljä on asukasmäärältään yli 20 000 asukkaan kokoisia. Nämä kunnat ovat Turku, Salo, Kaarina ja Raisio. Meidän kuntamme pystyvät hoitamaan velvoitteensa tai vapaaehtoisesti hakemaan kumppanin palvelujen järjestämiseksi.  Varsinais-suomi on osansa tehnyt ja nyt on töiden aika.