Keskustan Varsinais-Suomen piirin syyskokouksen 2014 avauspuhe

Suomen rajua velkaantumista ei yhteiskunnassamme ole pystytty kääntämään vaan niin valtio, kunnat kuin kotitaloudet velkaantuvat entisestään. Tämä lisääntyvä velkamäärä ja ikääntymisen aiheuttama huoltosuhteen muutos pakkaavat paineita tuleville sukupolville ja heidän selviämiseensä.

Varsinais-suomi on ollut vuosia lähes kaikilla mittareilla kärkikastia, mutta työttömyydessä olemme kivunneet jo maakuntien keskivaiheille. Varsinais-Suomen työttömyysaste on noussut yhtäjaksoisesti jo yli kaksi vuotta, ja oli syyskuun lopussa 12,2%, jossa 1,2% kasvu edellisvuodesta.  Alueelliset erot ovat huimia vaikka kaikilla seutukunnilla työttömyys pahenee. Syyskuussa työttömyysasteet olivat Turunmaalla 7,4%, Vakka-suomessa 8,4%, Loimaan alueella 9,6%, Turun seudulla 12,8% ja Salon seudulla murheelliset 14.4%.

Meidän on yhdessä toimittava kansakuntamme pelastamiseksi. Meidän on löydettävä eväät kestävälle talouskasvulle, joka synnyttää uutta yrittäjyyttä ja uusia työpaikkoja. Meidän on uudistettava julkista taloutta ja koko julkista sektoria palveluiden turvaamiseksi niille, jotka sitä eniten tarvitsevat ja usein heikoimmin pystyvät vaatimaan oikeuksiaan.

Kuntauudistuksen olemme saaneet pysäytettyä, mutta monet muut tärkeät uudistushankkeet ovat jumiutuneet hallituksen sisäisiin kinasteluihin. Seuraavan neljän kuukauden aikana pitäisi yli 100 hallituksen esitystä tulla eduskuntaan päätettäväksi.

Suurimman murheen kryynin, saimme eilen kuulla nytkähtäneen eteenpäin. Toivottavasti kuulemme sotepalveluiden välisovusta tarkemmin puoluesihteeri Laaniselta, mutta meidän alueen osalta parlamentaarinen ohjausryhmä päätti, että TyKS-erva-alueelle muodostuvalla sote-alueella voi olla enintään kolme tuottamisvastuullista kuntayhtymää. Tämä voisi merkitä esimerkiksi maakuntamallin mukaista järjestelmää, jossa kuntayhtymät olisivat esim nykyisten sairaanhoitopiirien alueet, Varsinais-Suomi, Satakunta ja Vaasa.

Tässä tapauksessa kuntayhtymä vastaisi ehkäisevistä, korjaavista ja hoitavista sekä kuntouttavista ja muista sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluista yhtenäisenä kokonaisuutena. Oleelliset kysymykset mihin vielä ei tullut vastausta, ovat mm kuka päättää palvelutasosta ja palvelurakenteesta, sekä miten kustannukset ja kiinteistöt arvotetaan ja jaetaan.

Näiden vakavien ja vaativien haasteiden keskellä on jotain hienoakin eli olemme noussut Suomen suurimmaksi puolueeksi. Valtakunnallisen kannatuksen ollessa lähes 25% tarkoittaa se meidän vaalipiirissä lähes 20 % kannatusta. Tällä tuloksella on realistista tavoitella jopa neljää kansanedustajaa ja 50 000 ääntä.

Sen tuloksen saavuttamisessa tarvitsemme Teitä kaikkia. Perinteiset sekä uudet konstit on otettava käyttöön ja varmistettava läheisten ja tuttavien osallistuminen aktiivisesti vaalityöhön. Meillä on erinomainen joukko jo nimettynä ja toinen toistaan parempia jonossa mistä valita.

On aika ottaa järki käyttöön ja saada lisää tolkkua yhteiskuntamme toimintaan.  Kodeissa ja yrityksissä osataan päättää monista asioista itse ilman, että yhteiskunta sääntelee jokaista yksityiskohtaa. Byrokratian purkutalkoilla parempaan yhteiskuntaan.