Maaseutu on maksanut kovan hinnan valtion säästötoimista

8.1.2015

Kirjoitus on lyhennelmä Jussi ja Kalle Lehtisen tilalla 30.12.2014 pitämästäni puheesta.

Maaseutu, maaseudun ihmiset ja maaseudun vihreät elinkeinot ovat maksaneet kovan hinnan valtion säästötoimista.

Mielestäni maa- ja metsätalous sekä uusiutuvan energian tuotanto ovat tulevaisuuden kasvualoja maassamme. Tällä vihreällä kasvulla voidaan synnyttää laajasti kotimaisiin voimavaroihin perustuvia, uusia työn ja yrittäjyyden mahdollisuuksia, joita tälläkin tilalla on hyvin hyödynnetty.

Yhteiskunnan tulisi myös ymmärtää, että suomalainen maataloustuotanto ja kotimainen elintarvikejalostus ovat sidoksissa toisiinsa. Ilman kannattavaa perustuotantoa, ei ole myöskään kotimaista jalostusta tai muita välillisiä työpaikkoja.

Elintarvikeala on Suomen keskeinen tuontia korvaava kotimarkkinasektori, tuotannonala jolla on suuri vaikutus kansantalouteemme ja vaihtotaseeseemme.

Hallitus on myös ohjelmatavoitteidensa vastaisesti jo leikannut kansallisten tukien tasoa 10 prosentilla, lisännyt kustannuksia energiaveroilla ja maksukorotuksilla, heikentänyt yrittäjien työhyvinvointia ja työuran pidentymistä karsimalla lomituspalveluita, korottamalla sijaisapumaksuja ja eläkemaksuja.

Maatalouden investointiedellytykset on turvattava. Pitkään jatkunut maatilojen rakennekehitys on kasvattanut yksikkökokoja ja parantanut tuottavuutta mutta ylivelkaantuminen on kuitenkin huolestuttavasti kasvanut erityisesti nuorten investoivien ja tuotantoaan kehittävien yrittäjien tiloilla.

Toimivat tie- ja tietoverkot ovat maaseudun elinvoimaisuuden perusedellytyksiä. Olen huolissani rapautuvan tieverkon vaikutuksista maaseudulla yrittämisen mahdollisuuksiin. Maaseudun elinkeinotoimintaa – erityisesti puun ja metsäenergian sekä elintarvikkeiden raaka-aineiden kuljetuksia – rasittaa heikkokuntoinen tieverkosto.

Suomalainen hyvinvointi perustuu työn tekemiseen ja toisista välittämiseen. Olemme suuren epävarmuuden keskellä mutta meidän on uskallettava tehdä päätöksiä ja uskoa tulevaisuuteen.