Keskustan Varsinais-Suomen piirikokouksen 2013 avauspuhe

Kuluvan vuoden piti olla järjestökoneiston lomavuosi, koska tänä vuonna ei ollut valtakunnallisia vaaleja.  Tarkoitus oli panostaa viestintään ja koulutukseen suurella tarmokkuudella. Käyttää enemmän aikaa vuorovaikutukselle, keskinäiselle yhteyden- ja hauskanpidolle sekä vakavammallekin arvokeskustelulle. Näitäkin asioita on toteutettu mutta maan hallituksen aiheuttamien tulipalojen sammutuksessa on kulunut aikaa ja voimia aivan liikaa.

Parasta aikaa kaikissa Suomen kunnissa ehkä Salon ja Kaarinan kaupunkia lukuun ottamatta valmistellaan ilmoitusta valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen liittyvästä selvitysalueesta. Kuntarakennelakiin hallitus sai määriteltyä sellaiset selvitysperusteet, että käytännössä kaikkien Suomen kuntien tulisi selvittää yhdistymistä. Työpaikkaomavaraisuus, ikäluokkien koko tai jos kunnan yhtenäinen keskustaajama ulottuu kunnan rajan yli taikka jos toisen kunnan keskustaajaman kasvupaine kohdistuu merkittävästi kunnan alueella sijaitsevaan lähitaajamaan, nämä on otettu huomioon mutta tärkein seikka on unohdettu, eli onko kuntalaisilla ja päättäjillä halua tai tarvetta selvittää kuntien yhdistymistä. Sitä ei ole huomioitu.

Jos kunta ei toimi hallituksen ohjeiden mukaan on Kataisen - Virkkusen takataskussa ministeriön määräämä erityinen kuntajakoselvitys. Tässä kuntarakennelain 15§ todetaan, että kuntajaon muuttamista koskevan asian laajuuden tai vaikeuden johdosta taikka muusta perustellusta syystä ministeriö voi määrätä erityisen kuntajakoselvityksen ja ikinä ei ole vielä löytynyt aluetta, etteikö kuntaliitos olisi ollut selvitysmiehen mukaan paras vaihtoehto.

Toinen asia, joka varmasti nousee tänään keskusteluissa on sotesotku. Sote-järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti valmistui kesällä ja se oli pääperiaattein suoraan hallitusohjelman kirjauksista vahvistettuna SoteOrpon työryhmän tarkennuksilla. Tähänkin kuten myös kuntarakenneselvitykseen tuli vastata optimoidun webropol nettijärjestelmän kautta. Vastauksiksi eivät kelvanneet oikeat vastaukset vaan joku ministeriön ehdotetuista huonoista vaihtoehdoista piti valita. Toivottavasti joku myös analysoi näitä kirjallisia vastauksia.

Nämä edellä mainitut hallituksen kärkihankkeet, joiden pitäisi tuoda myös miljardiluokan säästöt, antavat meille voimaa omiin ohjelmiimme. Keskustan puoluejohdon valmistelema Suomen selviytymissuunnitelma on oiva esimerkki vastuullisesta politiikasta, jolloin oppositiostakin käsin valmistellaan mittavia vaihtoehto-ohjelmia eikä pelkästään räksytetä huonoista ehdotuksista.

Ja jotain on tehty oikein. Keskustan kannatus on noussut kahden vuoden ajan ja olemme vakiinnuttaneet paikkamme suurimpana puolueena mutta vasta vain gallupeissa. Vaaleihin on vielä pitkä matka.

Tästäkin selvitään - Tervetuloa