Itsenäisyyspäivän puhe Someron seurakuntakeskuksessa 6.12.2015

Kunnioitetut sotiemme veteraani ja lotat, hyvät naiset ja herrat.

Someron kaupungin puolesta, minulla suuri kunnia tuoda tervehdys arvokkaaseen juhlaamme ja viettää kanssanne rakkaan isänmaamme yhdeksättäkymmenettä kahdeksaa itsenäisyyspäivää, täällä Someron seurakuntakeskuksessa.

Isänmaan turvallisuudesta on pidettävä huolta näinkin syvän rauhan aikana. Turvallisuudesta huolehtiminen tarkoittaa myös varautumista pahimpaan. Yleinen asepalvelus on puolustuksemme kulmakivi ja siihen tulemme tukeutumaan vastaisuudessakin. Tekniikka kehittyy ja kansainväliset operaatiot ovat osa valmiuttamme.

Mutta osaammeko varautua oikein. Terroristien tulo pihallemme on järkyttänyt koko Eurooppaa. Tällaisten häikäilemättömien iskujen torjumiseksi kukaan ei voi jäädä yksin vaan kaikkien maiden viranomaisilta vaaditaan saumatonta yhteistyötä ja kansalaisilta voimaa puolustaa arvojamme. Tarvitsemme yhteistyötä kaikilla sektoreilla paljastaaksemme vihollisverkostoja ja saadaksemme ne edesvastuuseen. Lisääntyneet pakolaisvirrat ovat suora seuraus epäonnistuneesta maailmanpolitiikasta, tähän on löydettävä ratkaisu - ennen ei Eurooppa rauhoitu.

Ainutlaatuisena esimerkkinä Ranska pyysi apua EU-maiden keskinäisen avunannon lausekkeen mukaisen tuen osoittamiseksi heille koko Euroopan vihollista vastaan.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta totesivat, että EU on turvallisuusyhteisö, jonka tärkeys korostuu Eurooppaan kohdistuvassa uhkatilanteessa. Keskinäisen avunannon lausekkeella on vahva poliittinen ja periaatteellinen merkitys ja se on jäsenmaiden välisen solidaarisuuden ilmaisu.

Kansallinen lainsäädäntömme kieltää sotilaallisen avun mutta sen mahdollistava lakiesitys on tulossa eduskuntaan ensi vuoden alussa nopealla aikataululla. Suomen tuki voisi alussa olla poliisiyhteistyötä ja tiedustelutiedon vaihtoa sekä rauhanturvausoperaatioiden lisäämistä esimerkiksi Malissa, jolloin ranskan joukkoja vapautuisi kotikentälle.

Hyvät kuulijat.

Maakuntapohjainen kansanvaltainen aluehallinto on päätetty. On viisautta toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä aluehallinnon uudistus yhtä aikaa. Meillä on näytön paikka miten saamme varsinaissuomen kehittymään parempaan suuntaan tehokkaammaksi ja tuloksekkaammaksi. Laki tulee antamaan meille talon missä toimia mutta me olemme ne, jotka päättävät mitä ja miten siellä toimitaan. Pääperiaate tällä hetkellä on, että kuntien sosiaali- ja terveystoimen, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin, aluepelastuslaitoksen, maakuntaliiton ja Avien ja Elyjen toiminnat päätetään tulevaisuudessa varsinaissuomalaisten valitsemien maakuntavaltuutettujen toimesta.

Mutta mikä tulee olemaan tulevaisuuden kunta. Oma arvioni on, että puheet pakkoliitoksista vaimenevat ja kunnat pääsevät toteuttamaan ydinosaamistaan. Vaikka perusturvatoimi on noin puolet kuntien budjeteista, on siihen vaikuttaminen ollut varsin vaikeaa. Suurin osa tehtävistä on tarkkaan laeilla säädettyjä ja ohjattuja. Kuntalaisen arjen kannalta voi olla hyväkin, että varhaiskasvatukseen, sivistystoimeen, elinkeinotoimeen, kulttuuri- ja vapaa-aikaan, kaavoitukseen ja muihin mielestäni vähintään yhtä tärkeisiin hallinnonaloihin jää pätevät, sitoutuneet ja paikalliset osaajat.

Tänään meillä on kunnia juhlistaa itsenäistä Someroa ja Suomea. Isänmaata, jonka historia on vaiherikkaudessa vaatinut suunnattomiakin uhrauksia. Haluan esittää lämpimän kiitokseni ja kunnioitukseni kaikille suomalaisille miehille ja naisille. Olemme sodan ajan sukupolville paljosta velkaa.