Lounais-Suomessa on edelleen käynnissä elinkeinoelämän positiivinen rakennemuutos. Varsinais-Suomen ja Satakunnan talouskasvu jatkuu useilla aloilla ja alueen työllisyyskehitys on vahvaa. Täällä kolmen maakunnan rajalla, vahvan maaseudun keskellä POREN heijastusvaikutukset antavat vielä odottaa.

Varsinais-Suomen työllisyystilanne on parantunut nopeasti jo kolmen vuoden ajan, ja työllisyysaste oli keväällä jo 73,5 %. Työllisyysasteen kasvu on kuitenkin hidastunut hieman, sillä vielä syksyllä työllisyyden kasvutrendi oli selvästi tämänhetkistä jyrkempi. Kuitenkin nykyvauhdillakin Varsinais-Suomen työllisyysaste nousisi 75 % tuntumaan kuluvan vuoden loppupuolella.

Työllisten määrä on kasvanut Varsinais-Suomessa viimeisen kolmen vuoden aikana yhteensä noin 20 000 henkilöllä, mikä on toiseksi suurin määrä heti Uudenmaan jälkeen. Somerolla on vahvaa metalliteollisuutta, jota vaivaa myös työllisyyspula.

Vaikka osalla yrityksistä meneekin hyvin, Varsinais-Suomen kunnista suurin osa teki alijäämäisen tuloksen viime vuonna. Vahvimman tuloksen asukaslukuun suhteutettuna tekivät pienet merenrantakunnat Taivassalo, Naantali ja Kustavi ja heikoimman Oripää ja Vehmaa, joka joutui taloudellisen tilanteensa vuoksi kriisikuntamenettelyyn.

Totuttuun tapaan talousarvioon nähden paremmin toteutuneesta toiminnasta huolimatta näin kävi myös Somerolla, sillä kaupungin tilinpäätös oli alijäämäinen ensimmäisen kerran viiteentoista vuoteen

Tulopohjaa edelliseen vuoteen verrattuna nakersi erityisesti tiedossa ollut valtionosuuksien yli 700 000 euron vähentyminen. Samaan aikaan esimerkiksi erikoissairaanhoidon kustannukset nousivat yli 400 000 euroa, sosiaalityön ja lastensuojelun lähes 800 000 euroa, varhaiskasvatus n. 240 000 euroa ja peruskoulutus n. 230 000 euroa. Koska Someron väestö samanaikaisesti väheni, kuntapalvelujemme rakenteita onkin väistämättä kevennettävä tulevina vuosina.

Tähän työhön on valtuutetut sitoutettu ja monia uusia ideoita tulemme ottamaan käyttöön.

Uuden ”Erinomane ja notkija Somero 2025” – kaupunkistrategian linjausten mukaisesti mm saatiin valmiiksi 20 miljoonan euron Kiiruun koulukeskus täydentämään upeaa Kiiruun sivistyspalvelukampusta, jota kohennetaan entisestään tänä vuonna monitoimitalon remontilla ja ensi vuonna keskusurheilukentän perusparannuksilla. Saimme myyntiin Ruunalan uuden yritysalueen tontit ja Kohnamäen asuinalueen uudet kaavatontit ja molemmille tonttikauppojakin jo tehdyksi.

Somerolla on monia yllättäviäkin tukijalkoja. Meidän tanssilavamme tuovat tänne 100 000 tanssijaa vuodessa. Yli 2000 kesämökkiasukastamme elävöittävät ja virkistävät elinkeinoelämäämme merkittävästi. Tunnetut kulttuuripersoonat ovat tukemassa kaupunkimme tunnettuvuutta ja monet yksittäiset henkilöt kuten Mäkilän sisarukset yhdessä ystäviensä kanssa mahdollistavat maan parhaita palveluja.

Tervetuloa ja Ollaan Hollil’