Kotimaan matkailu maaseudulle on pitänyt pintansa ja paikoin piristynyt maaseutumatkailuyrityksille tehdyn suhdannekyselyn mukaan. Perheiden kesä- ja viikonloppulomat sekä ystävä- ja kaveriporukoiden tapaamiset ja erilaiset tapahtumat kautta Suomen ovat lisänneet vapaa-ajan matkailua maaseutukohteisiin. Työmatkailu ja yritysryhmien vierailut antavat edelleen odottaa kotimaan elinkeinoelämän piristymistä.


Suomalaisten matkailu kotimaassa on vielä noin 70 % koko matkailusta maassamme, mutta ulkomailta Suomeen suuntautuvalla matkailulla on paljon merkittävämpi kasvupotentiaali. Ulkomaalaisten matkan yhteydessä käyttämä raha rinnastuu vientituloihin. Samalla matkailu on ainoa vientiala, joka maksaa arvonlisäveron Suomeen.

Ulkomaalaisten matkailu Suomeen kasvanee keskimäärin 4-5 %:n vuosivauhtia. Välillä tulee luonnollisesti notkahduksia, jotka voivat johtua esimerkiksi taloustaantumista, luonnonkatastrofeista, epidemioista taikka muista ulkoisista tekijöistä, mutta matkailu toipuu nopeasti ja palaa kasvu-uralle.

Maaseutumatkailuyritysten toiminnan paikallisuus, aitous ja maukas lähiruoka ovat vahvuuksia, joiden myötä kotimaan matkailun arvostus ja kysyntä ovat nousseet viime vuosien aikana. Tarjonta on laadukasta ja turvallista. Kaikilta kanavilta tulevat kokkiohjelmat sekä ravintoloiden ja hotellien stailaukset ovat myös osaltaan tuoneet pienempiä yrityksiä tunnetuiksi ja kiinnostaviksi.

Maaseutumatkailun haaste on saada lisää yhteistä näkyvyyttä monipuolisille matkailupalveluille. Uusia ideoita, uusiutumiskykyä ja yhteistyötä tarvitaan entistä enemmän. Asiakkaan kohteessa kokema vieraanvaraisuus ja hyvä fiilis pitää pystyä viestimään ja tuomaan esille näkyvästi ja selkeästi matkailumarkkinoiden suurilla areenoilla ja some-maailmassa. Somerolla matkailuyrittäjien yhteistyö on ollut erinomaista ja muiden kuntien yrittäjät ovat kateellisina seuranneet mm Matka-messu-osastojamme.

Maaseutumatkailu vastaa hyvinvointimatkailun trendeihin puhtaan ja terveellisen ruoan ohella palvelujen ekologisuudella ja kestävillä periaatteilla. Liikunnallisuuden ja aktiviteettien arvostus ja trendit ovat lisänneet hyvinvointituotteiden kysyntää ja tarjontaa. Maatilojen suoramyynti ja reko-tuottajatorit lähentävät tuottajaa ja kuluttajaa sekä mahdollistavat osalle tärkeän lisätulon saamisen.

Maaseutumatkailu edustaa jakamistaloutta parhaimmillaan. Persoonallisuus, vieraanvaraisuus ja kodinomaisuus ovat keskeisiä vetovoimatekijöitä. Paimionjoki, Torronsuo, Somerniemen järvet, kelkka- patikointi- luistelu- ja hiihtoreitit edustavat Someroa parhaimmillaan ja mahdollistaisivat alueelle vielä enemmän elinvoimaa tuotteistamalla ne elämyksiksi ja palveluiksi. Laitetaan raha ja hyvä olo kiertämään.