Somero lähemmäksi työssäkäyntialueita

Someron väkiluku on laskenut pääsääntöisesti jo vuosikymmeniä lukuun ottamatta Karjalaisten asuttamista ja Somerniemen kuntaliitosta. Viime vuosina syntyvyys on ollut merkittävästi kuolleisuutta alhaisempi mutta tulomuutto on ollut vastaavasti positiivinen, mikä on loiventanut muutosta. Tämä näyttää tasaantuneen ja ehkä jopa kääntyneen eli riski väkiluvun kiihtyvälle alenemiselle on olemassa.

Kunnan toimet tulee tähdätä uusien työpaikkojen syntymiseen ja nykyisten säilyttämiseen. Kaupunki onkin vahvistanut elinkeinoyksikköään ja perustanut työllisyyden iskuryhmän sekä lisännyt tonttivarantoaan asunnoille, teollisuudelle ja liike-elämälle.

Somerolta pendelöidään eli työmatkaillaan aktiivisesti pitkiäkin matkoja. Julkinen liikenne on vähäistä ja yhä heikkenevää. Oma auto tai kimppakyyti on välttämätön lähdettäessä mihin suuntaan tahansa. Paras tieyhteys Someron keskustasta on Saloon mutta siellä ei ole vielä syntynyt niin paljon uusia työpaikkoja mitä Nokian loppumisen myötä somerolaisiltakin väheni.

Lounais-häme on myös rakennemuutoksen alla mutta heikompi on tieyhteyskin, vaikka Laitiaistentielle saatiin uusi asfaltti maan hallituksen korjausvelkamomentilta. Vaikutustoimilla pitäisi kääntää kantatie 52 kulkemaan takaisin Torron kautta ja suoristaa sieltä pahimmat mutkat. Forssan päässähän tietä oikaistiin useita kilometriä ja yhteys vt2 on kunnossa. Jokioistentiellä pitäisi toteuttaa ns ”Palikkalan oikaisu” Loimaan suuntaan, joka on ollut suunnitelmissa jo vuosia. Siitä tulisi luonteva ”maakunnan kolmas kehätie” merelle saakka.

VT2 Eerikkilän tienhaaraan valmistui liityntäparkkipaikka ja sieltä pääsee Helsinkiin kerran tunnissa ja matka-aika on n 107 min + autolla sinne n 20 min eli yhteensä n 130 min. Piihovilta on hyvät yhteydet Helsinkiin ja matka-aika bussilla n 95 min + autolla n 30 min eli käytännössä sama kokonaisaika. Suomusjärven E18 liittymästä Helsinkiin suhauttaa 75 min + n 30 min autolla tai vastaavasti Kivihovin pysäkiltä n 5 min enemmän. Merkillepantavaa on, että Suomusjärvellä pysähtyy bussit jommalla kummalla pysäkillä tai ei ollenkaan.

Helsingintie on kovassa käytössä. Maakunnanrajalta Hyönölään olisi suoristamisen tarvetta jo liikenneturvallisuudenkin kannalta, mutta muutoin reitti on hyvää paikallistietä, ja se on käytetyin reitti pääkaupunkiseudulle. Terttiläntietä tai Oinasjärventietä (lentokentäntietä) pitkin ei juurikaan moottoritielle kuljeta. Tuleva Kiikalan lentokentän parannus ja lisäkäyttö toivottavasti parantavat alueen tiemäärärahoja.

Vakavasti pitäisi harkita syöttöliikenteen pilotointia em jatkoyhteyksiin. Pitkääkin työmatkaa helpottavat sähköiset mahdollisuudet työskentelyyn ja asioiden hoitoon matkan aikana. Mahdollisesti paluukuormassa voisi tuoda oppilaita uuteen Kiiruun kouluun.

Vaihtoehtoisilla energiamuodoilla olisi myös suuri merkitys työmatkaliikenteen kustannuksiin. Liikennekaasua ja etanolia saa Salosta ja Forssasta mutta välttämätöntä olisi saada Somerollekin tankkauspiste molemmille. Autokanta ei lähde uusiutumaan päästöttömämpiin vaihtoehtoihin ellei saatavuus ole varmistettu etukäteen.

Somerolla on hyvät peruspalvelut ja harrastusmahdollisuuksia runsaasti. Kaikkien kuntalaisten ja vapaa-ajanasukkaiden tulee edesauttaa kuntamme viihtyvyyden ja imagon kohottamista, koska muuttopäätöksissa on mukana roppakaupalla tunteita ja niihin me kaikki voimme vaikuttaa.