Työvoiman kysyntä ja sen saatavuus ovat eräs alueemme keskeisimmistä haasteista seuraavien vuosien aikana. Vaikka positiivinen rakennemuutos tuntuukin Someron kylänraitilla kaukaiselta, niin mm metallialan ja maatalouden yrityksillämme on ollut rekrytointiongelmia jo pitkään.

Tilanteen vakavuus on ymmärretty ja Elinkeinoministeri Mika Lintilä pyysikin entisen pääministerin Esko Ahon Varsinais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen selvityshenkilöksi. Aho selvitti alueen rekrytointeja ja työvoiman liikkuvuutta helpottavia keinoja. Tähän selvitykseen perustuen valtion ja Lounais-Suomen välille solmittiin nk siltasopimus. Tämä sopimus tarjoaa ratkaisuja positiiviseen rakennemuutokseen.

Siltasopimus pitää sisällään alueellisen ja valtakunnallisen tason toimia muun muassa työvoiman saatavuuden, tutkimus- ja kehitystoiminnan, koulutuksen ja tietopohjan vahvistamiseksi. Myös kansainvälisten osaajien houkuttelu, saavutettavuus, asuminen ja alueen tunnettuus tunnistetaan kriittisiksi alueen vetovoimaan vaikuttaviksi tekijöiksi.

Varsinais-Suomen liitto ja Turun kaupunki tilasivat Taloustutkimus OY:ltä selvityksen Varsinais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen tunnettuudesta Suomessa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten hyvin alueen viesti voimakkaasta talouden kasvusta ja työvoiman tarpeesta on saavuttanut muualla Suomessa asuvat. Kysely toteutettiin valtakunnallisessa verkkopaneelissa, johon osallistui 1647 vastaajaa.

Mielestäni hälyttävintä tuloksissa oli, että joka kolmas vastaajista piti Varsinais-Suomen työllisyystilannetta melko huonona tai erittäin huonona eli tiedottamiseen tulee panostaa entisestään. Tutkimuksen mukaan kuitenkin 2 % työikäisistä olisi valmis muuttamaan Varsinais-Suomeen työn perässä seuraavan 3 vuoden kuluessa. Kaksi prosenttia tarkoittaa 55 000 työikäistä henkilöä, jotka katsovat työskentelevänsä erittäin todennäköisesti maakunnassa lähivuosien aikana. Tällä hetkellä Varsinais-Suomeen muuttaa vuosittain vähän yli 10 000 työssäkäyvää henkilöä. Suurin piirtein yhtä monet muuttavat maakunnasta työn perässä pois ja maakunnan väestökasvu on tarpeeseen nähden alhaista.

Lounais-Suomen positiivinen rakennemuutos näkyy tulevana kesänä niin yhteiskunnallisessa keskustelussa kuin ihmisten arjessa. Lounais-Suomen kunnat ja maakunnan liitot ovat päättäneet jatkaa Töihin tänne -markkinointikampanjaa sekä järjestää Suomi-Areenassa teemapäivän.

Töihin tänne -kampanjalla haetaan ratkaisuja työvoimapulaan. Markkinointikampanja lanseerattiin vuoden 2018 alussa osaajien ja muuttajien houkuttelemiseksi valtakunnallisesti Lounais-Suomeen töihin. Lounais-Suomeen syntyy nykyisten kasvuodotusten toteutuessa seuraavan viiden vuoden kuluessa yli 30 000 uutta työpaikkaa, joille haetaan tekijöitä.

Someron kaupunginhallitus keskusteli eilen kokouksessaan kampanjasta ja Somerokin tulee todennäköisesti olemaan siinä mukana tavalla tai toisella. Sen tavoitteena on pitkäjänteinen työ osaajien ja muuttoliikkeen saamiseksi Lounais-Suomeen. Markkinointikampanjan ensimmäisessä vaiheessa avattiin Töihin tänne -kampanjan verkkosivu ja satsattiin onnistunein tuloksin markkinointiin verkossa ja sosiaalisissa medioissa. Toisessa vaiheessa kehitetään tietoa siitä, mitä Lounais-Suomella on tarjota töihin muuttavalle ja hänen perheelleen.

Ensisijaisesti Someron tulee panostaa olemassa olevien yritysten menestymiseen ja niiden laajennussuunnitelmien tukemiseen mutta olemme myös potentiaalinen asuinpaikkakunta muualla töissä kävijöille.