Someron joulu 2015

Artikkeli on julkaistu vuoden 2015 Someron joulu -julkaisussa.

Vuosi 2015 on ollut Someron kaupungille jälleen hyvä. Puolivuotisraportin antaman ennusteen mukaan, kaupunki saavuttanee odotuksiin nähden paremman taloudellisen tuloksen. Näinä tiukkoina kuntatalouden aikoina on poikkeuksellista saavuttaa positiivinen vuosikate. Talousarviolukujen vertailussa edellisiin vuosiin on huomioitava hyvän tuloksen pääasiallisena selittäjänä toteutunut tiukka menokuri. Merkittävimpinä menoylityksinä ovat todennäköisesti erikoissairaanhoidon menot, joihin parhaiten pystymme vaikuttamaan oman terveyskeskuksen ammattitaitoisella henkilökunnalla ja moderneilla laitteistoilla.

Kaupunki on jatkanut vahvaa investointitahtiaan. Viime syksyllä käyttöön otetun Katajakodin tehostetun palveluasumisen yksikkö maksoi n 6,3 miljoonaa euroa. Kuluvana vuonna on rakennettu terveyskeskukseen uutta keittiötä, Jaatilanjoen ylittävää siltaa ja vanha Kiiruun koulu on saatu purettua uuden tieltä.

Koulu tulee valmistuessaan olemaan Someron kaupungin kallein investointihanke. Tätä kirjoittaessani kustannusarviot ovat nousseet valtuuston hyväksymästä jo pari miljoonaa ja ohjausryhmä on kutsuttu koolle käymään läpi suunnitelmia ja mahdollisia säästökohteita. Kouluun on suunniteltu tilat yläkoululle ja lukiolle sekä Somero-opistolle ja nuoriso-ohjaajille, liikuntahallille, ruokalalle ja auditoriolle. Eli suurin piirtein kaikki samat tilat kuin entisessäkin pikkasen parempina ja monikäyttöisimpinä. Hinta tiedetään tarkalleen parin vuoden päästä.

Nousseet työllisyydenhoitokulut ovat pakottaneet meidät monimuotoiseen, järkevään ja aktivointitoimenpiteitä painottavaan työttömyyden hoitoon. Olemme painottaneet oikea-alaisten palveluiden saatavuuteen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen kaikissa ikäryhmissä. Heikko taloudellinen tilanne koko maassa vaatii ponnisteluja uusien työpaikkojen luomiseen ja entisten säilyttämiseen.

Suurin tuleva muutos koskee kuitenkin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksia ja itsehallintoalueiden perustamista. Lähtökohtana uudistuksessa on kuntaa suuremmat alueet, jotka saisivat rahoituksen suoraan valtiolta tai omasta verotusoikeudestaan. Itsehallintoalueella olisi oma vaaleilla suoraan valittu luottamushenkilöorganisaatio. Sote-asioiden lisäksi maakuntien liitot tehtävineen sekä alueellinen valtionhallinto tulisi integroida uusiin itsehallintoalueisiin.

Iso kysymys tulee olemaan mikä on tulevaisuuden kunta? Haluan uskoa, että vaikka kuntien budjeteista häviää yli puolet on nykyisen kaltaisella kuntajaolla tulevaisuutensa. Mahdollisesti pystymme paremmin keskittymään varhaiskasvatukseen ja sivistystoimeen. Otamme keskeisempää roolia kulttuuri- vapaa-aika- ja liikuntatoimessa.

Vaikutamme alueemme elinkeinotoimintaan kannustavasti ja positiivisesti kehittäen uusia mahdollisuuksia yrittää Somerolla. Maankäytön kehittämiseksi kaupunki hankki noin 20 hehtaaria uutta maata asuinrakentamisen tarpeisiin ja lähes 14 hehtaaria teollisuus- ja liikerakentamiseen.

Kukaan ei hoida asioitamme tai turvaa palveluitamme kuin me itse. Yritetään pitää raha pyörimässä lähiseudulla ja käydään vastaiskuun maaseudun hiljentymisestä ja huoltosuhteen heikkenemisestä. Hyvää ja Rauhallista Joulua.