Keskustan Varsinais-Suomen piirin kevätkokous

Arvoisa puolueen puheenjohtaja, puoluesihteeri, ministerit, kansanedustajat, hyvät naiset ja miehet.

Lounais-Suomen yritykset tarvitsevat lisää työvoimaa. Autotehdas ilmoitti eilen 500 uuden työntekijän rekrytoinnin aloittamisesta ja kaikkiaan meille syntyy n 30 000 uutta työpaikkaa seuraavan viiden vuoden kuluessa. Työvoimapulaan haetaan ratkaisuja valtakunnallisella kampanjalla, jolla esitellään alueen vetovoimatekijöitä, joita meillähän on. Omat työvoimareservimme ja koulutuskapasiteettimme ei riitä tyydyttämään osaamistarvetta vaan väkeä tarvitaan koko Suomesta.

Vaikka uutiset ovatkin mairittelevia ei kaikilla mene vielä hyvin. Hallitukselle suuri kiitos työstä eriarvoistumisen ehkäisemiseksi ja tuloerojen kaventamiseksi. Näihin toimiin pitää panostaa entisestään.

Turun ja Helsingin välinen tunnin junaratahanke on edennyt jo yksityiskohtaisen suunnittelun vaiheeseen. Ensi vuonna muodostettavan Sipilän kakkoshallituksen on mahdollista tehdä tästä rakentamispäätös. Suunnittelua on rahoitettu unionin Verkkojen Eurooppa-ohjelmasta ja valtio on osoittanut hankkeelle merkittävän, yhteensä 40 miljoonan euron suunnittelurahan.

Niin suuret ratahankkeet kuin rapautuva alempi tieverkosto ja sillat tarvitsevat uutta ajattelua ja uusia rahoitusmalleja korjausvelan pysäyttämiseksi. Pelkästään talousarviorahoitukseen perustuen emme saa liikenneverkkoamme teollisuuden ja toimeliaisuuden vaatimalle tasolle.

Maakuntapohjainen kansanvaltainen aluehallinto on ollut puolueen ohjelmallinen tavoite jo 100 vuotta ja nyt se toteutuu. On viisautta toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä aluehallinnon uudistus yhtä aikaa. Mikään tämän kokoluokan uudistus ei ole kerralla valmis ja meillä on näytön paikka miten saamme varsinaissuomen kehittymään parempaan suuntaan tehokkaammaksi ja tuloksekkaammaksi. Laki tulee antamaa meille talon missä toimia mutta me olemme ne, jotka päättävät mitä ja miten siellä toimitaan.

Eräs kritiikin kärki on osoittanut tulevan luottamushenkilöorganisaation kasvua, mikä ei pidä paikkaansa. Kuntalaisille ja osalle oppositiota on jäänyt epäselväksi miten esimerkiksi meillä Varsinais-Suomessa on nyt sosiaalitoimen järjestäjinä 18 kuntaa tai kuntayhtymää ja näissä n 200 lautakunnan sotejäsentä. Miten maakuntaliiton, sairaanhoitopiirin ja erityishuoltopiirin valtuustoissa on yli 220 puolueiden piiritoimistoissa neuvoteltua valtuutettua sekä edellä mainittujen yhteisöjen hallitukset, jaokset, yhtiöt ja lautakunnat, joissa on myös yli 200 henkilöä… Nämä paikat vähenevät ja niistä päätetään tulevaisuudessa varsinaissuomalaisten valitsemien maakuntavaltuutettujen toimesta.

Arvoisa Piirikokousväki

Piirin talous ja toiminta on hyvällä tasolla. Pystyäksemme turvaamaan nykyiset henkilöresurssit ja tilat tulevaisuudessakin on meidän pärjättävä kunnallisvaalitulosta paremmin niin maakunta- kuin eduskuntavaaleissakin.

Menestys luo innostusta ja innostus mahdollistaa uusien toimijoiden saamisen, mikä on edellytys keskustan kenttäkoneen yskimättömälle ja päästöttömälle voittokululle.

Tervetuloa kokoukseen.