Puhe Keskustan Varsinais-Suomen piirin syyskokouksessa 2016

Vaalikautta on takana puolitoista vuotta. Olemme saaneet aikaan mittavia uudistuksia, joista osa on vielä valmistelussa. Keskustalla on pääministeripuolueena vastuu siitä, että yhdessä sovitut uudistukset Suomen kuntoon laittamiseksi etenevät. Viime vaalikauteen verrattuna on tapahtunut selvä muutos: maan talous kasvaa ja työttömyys alenee.

Samaan aikaan työpaikkojen määrä on laskenut tasaisesti Varsinais-Suomesta jo viisi vuotta. Tässä ajassa työpaikkoja on hävinnyt n 10 000, ja olemme samalla tasolla kuin vuonna 1999, vaikka maakunnan asukasluku on samana aikana kasvanut lähes 30 000 asukkaalla. Varsinais-Suomen liitossa tehdyn ennusteen mukaan työpaikkojen väheneminen näyttäisi kuitenkin pysähtyvän kuluvan vuoden aikana.

Yritysten suhdannekehitys ja työllisyys on viime vuosina jakautunut voimakkaasti myös alueellisesti. Salon seutu on teknologiateollisuuden romahduksen myötä yhä ongelmissa, kun taas Vakka-Suomessa kehitys on ollut vahvan nousujohteista. Positiiviset viestit niin telakalta kuin autotehtaalta heijastuvat koko maakunnan menestykseksi.

Kipeät säästöpäätökset ovat oikeutetusti herättäneet vilkasta keskustelua. Kuitenkin suuri osa kansasta ymmärtää mitä suomelle käy jos velkaantumisen annetaan jatkua. Kiristyksen keskellä on myös positiivisia päätöksiä, kuten liikenneverkkojen korjausvelan vähentämiseksi hallitus päätti keväällä ja kesällä lähes miljardin euron hankintaohjelmat seuraaville kahdelle vuodelle. Näihin ohjelmiin sisältyi Varsinais-Suomesta mm Turun kehätielle 30 M€, VT9 risteyksien parantamista, VT8 ohituskaistaa sekä tunnin junan suunnittelua.

Lisäksi takuueläkkeen korotus, omaishoitajien aseman parantaminen ja eilinen hoitajamitoituksen säilyttäminen ovat olleet positiivisia viestejä tiukan talouden kurjimuksessa. Nämä toimet ovat osaltaan vakuuttaneet keskustan oikeudenmukaiseksi vastuun kantajaksi. Varmimpana vakuutena viimeisimmän HS-gallupin tulokset, jossa jälleen pidämme piikkipaikkaa.

Myös piirin tiukka talouskuri on tuottanut tulosta mutta ne ovat myös aiheuttaneet heikennyksiä toimiston aukioloajoissa ja palveluissa. Varainhankinta on vaikeutunut kaikilla yhdistyksillä mutta parantamalla yhteistyötä sisarjärjestöjen kanssa entisestään uskon toiminnan tehostumiseen ja palvelun parantumiseen.

Nyt meidän on suunnattava kaikki tykit kevään kuntavaaleja kohti. Ennakkoluulottomasti on kysyttävä ehdokkaaksi nuoria ja vanhoja, entisiä ja uusia. Meidän on vakuutettava ehdokkaat tulevaisuuden kunnan luomistyöhön vaikka yksityiskohdat maakunta- ja soteuudistuksessa ovatkin vielä valmistelussa. Meidän on uskottava tulevaisuuteen, jossa pienetkin kunnat voivat pärjätä ja haja-asutusalueelle saa rakentaa.

Kotikuntaan jää kuitenkin päätettäväksi suurin osa kuntalaisten arjen kontaktipinnoista kuten varhaiskasvatus, koulutuksen kaikki tasot, kirjastot, nuorisotalot, liikunta- ja kulttuuritoiminnot. Kunnan päätösvalta kaavoituksesta on kasvanut ja sitä on käytettävä vetovoimatekijöiden tukemiseen, uusien yritysten sijoittumiseen sekä vanhojen laajentamiseen ja monipuoliseen asuintonttitarjontaan.

Kaikilla toimialoilla on sisäistettävä ennaltaehkäisyn ja hyvinvoinnin edistämisen trendi. Bioenergian, digitalisaation ja muiden tulevaisuuden mahdollisuuksien avulla tästäkin selvitään – TERVETULOA!