Puhe Keskustan Varsinais-Suomen piirin syyskokouksessa

Keskusta on johtanut maan hallitusta kaksi vuotta, minkä aikana Suomi on saatu kasvu-uralle. Hallitus on tehnyt jo kipeät leikkaukset viisaasti etupainotteisesti sekä uudistanut yhteiskuntaa ja purkanut byrokratiaa. Viestinnässä puolueen on kyettävä kertomaan nämä saavutukset entistä tehokkaammin ja oikea-aikaisemmin.

Maakuntamme työllisyys on voimakkaassa kasvussa. Varsinais-Suomi saavuttaa hallituksen asettaman työllisyystavoitteen 72 % jo ensi vuonna. Työttömyys vähenee nopeasti ja valmistavan teknologiateollisuuden tuotannon kasvunäkymät yltävät vuoteen 2025 asti.

Teollisuuden tilauskanta Varsinais-Suomessa on yhteensä noin 17–20 miljardia €. Valmet Automotiven autotehdas on lyhyessä ajassa kaksinkertaistanut henkilöstönsä noin 3700:een työntekijään. Meriteollisuuden työpaikat (sis. verkosto) kasvavat vuoden nykyisestä 7000 työpaikasta vuoteen 2020 mennessä 17 000:een ja vuoteen 2022-2023 mennessä
20 000:een työpaikkaan. Kerrannaisvaikutuksineen alueelle syntyy kaikkiaan 30 000 uutta työpaikkaa.

Meyer Turku Oy:n investointiohjelma on yhteensä 185 M€. Näkyvänä esimerkkinä rakenteilla oleva uusi Konecranesin pukkinosturi, joka valmistuessaan tulee olemaan pohjoismaiden suurin. Telakka luovuttaa valmiita laivoja eteenpäin asiakkailleen noin 8 kk:n välein 2020-luvulla.

Työvoiman voimakas kysyntä, tekniikan osaamisvaje ja työvoimatarjonnan kohtaanto-ongelma vaikeuttavat rekrytointeja. Työn perässä muuttamisen esteitä tulee poistaa sekä tarkastella myös maahanmuuttajien ja ulkomaisen työvoiman potentiaalia.Tavaraliikenteen ja työmatkaliikenteen liikennemäärien voimakas lisääntyminen ja työssäkäyntialueiden laajentuminen luovat pullonkauloja teollisuuden ja talouden kasvulle. Uudenkaupunginradan sähköistämiselle myönnetty määräraha on oikeansuuntainen arvovalinta ongelman helpottamiseksi.

Tekniikan osaajapula ja koulutuksen tarjontavaje yhdistettynä alan heikkoon vetovoimaan muodostavat kasvun pullonkaulan. Yritysten alueelle sijoittumisen ja tutkimuksen & kehityksen edelläkävijyyden edistäminen edellyttää tekniikan osaamiskeskittymän ja -alustojen vahvistamista.
Maakuntamme ja sen avointen työpaikkojen heikko tunnettuus sekä vetovoima muualla Suomessa ja kansainvälisesti ovat ongelma.

Työ- ja elinkeinoministeriön asettama selvityshenkilö Esko Ahon raportti: Kasvun mahdollisuus – positiivisen rakennemuutoksen hyödyntäminen Lounais-Suomessa.

Keskeisenä esitys valtion ja Lounais-Suomen alueen toimijoiden sopimusmallista (siltasopimus), jossa määritellään vastuut, työnjako ja tarvittavien toimenpiteiden rahoituskeinot poren pullonkaulojen ratkomiseksi.

Valtion ja Lounais-Suomen välinen siltasopimus.

Kasvun mahdollisuuksia valmisteleva elinkeinoministeri Mika Lintilän työryhmä, jossa mukana sekä alueen että valtion edustus. Työryhmää avustaa alueen ja valtion yhteinen sihteeristö. Toimikausi loppuvaalikausi ja sopimuksen valmistelu vuoden 2017 loppuun mennessä. Poliittisesta seurannasta vastaa kilpailukykyaliministeriryhmä (kokous 19.12.2017).

Vuosi 2018 on todellinen kansanvallan vuosi. Tammikuussa järjestetään presidentinvaali ja meillä on kokenein ja asiantuntevin ehdokas Matti Vanhanen rakentamassa eheää ja turvallista Suomea. Lokakuussa valitsemme historiallisesti ensimmäiset maakuntavaltuuston jäsenet luotsaamaan niin maakuntahallintoa kuin sosiaali- ja terveyshuollon palveluja. Lisäksi marraskuussa seurakuntavaalit ja varmasti täydessä käynnissä olevat eduskunta- ja eurovaalikampanjat, joihin valitaan edustajat keväällä 2019.